وریز وجوهات
واژه هاي نوراني (احاديثي از امام باقر عليه السلام) از شب و روز اول ماه رجب توشه‌ برگيريم ليلة الرغائب، شب آرزوها     واژه هاي نوراني * قالَ الاْمامُ الباقر عليه السلام: إذا أرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ أنَّ فيكَ خَيْراً، فَانْظُرْ...
پنجشنبه: 8/اسف/1398 (الخميس: 3/رجب/1441)

تعليقه 1

به عقيده «عقاد» و «مونتگمرى وات» كلماتى مثل قوم و شعب و فئه و غير اينها در معرفى جامعه اسلامى نارسا مى‌باشند و قالب آن، يا بهترين تعبير از آن، همان «امّت» است كه در قرآن مجيد آمده است كه به شهادت «عقاد و مونتگمرى وات»، يگانه واژه‌اى است كه مرادف آن در لغت عرب و در لغات ديگر يافت نمى‌شود، چنان‌كه به ‌نظر «مونتگمرى وات» فكر امّت يك فكر تازه و بى‌سابقه و مختصّ به اسلام است.

و نيز «مونتگمرى وات» در وصف و تعريف اجتماع اسلام مى‌گويد: اجتماع انسانى ازنظر اسلام، اجتماعى نيست كه متشكّل از دو طبقه زبردست و زيردست و برخوردار و محروم باشد؛ بلكه امّتى است كه به امام واحد و امامت واحد هدايت مى‌شود كه قبله آن خير و تقواست و همه در آن متساوى هستند. هيچ صاحب ثروت و سطوت و نيرويى نمى‌تواند از آنچه دارد، سوءاستفاده كند و به‌وسيله آن، خود را بر ديگران برگزيند.[1]

 

 

[1]. مراجعه شود به ما يقال عن الاسلام، محمود عباس عقاد و الاسلام و الجماعة المتحدة و القيادة الاسلامية في الفلسفة و التشريع.

نويسنده: 
کليد واژه: